Γνώρισε τις Εφαρμογές μας

Παρέχουμε μια γκάμα εφαρμογών που απευθύνεται στους περισσότερους κλάδους των επιχειρήσεων. Κάθε μία είναι ειδικά σχεδιασμένη για να καλύψει ένα πλήθος αναγκών, όπως αυτές απορρέουν από το εκάστοτε αντικείμενο της επιχείρησης, αλλά και για να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης/μεταφοράς στοιχείων με/από πλατφόρμες τρίτων εφόσον χρειαστεί, όπως λογιστικά προγράμματα, ERP, WMS κ.α.