Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία βασίζεται στην αναγνώριση και επιβράβευση του ταλέντου των στελεχών της και χτίζει σχέσεις μακρόχρονης συνεργασίας.

Το εργασιακό περιβάλλον της Kappa Development είναι ένα δυναμικό και ευχάριστο που σέβεται την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του δημιουργικού ταλέντου και των γνώσεων των στελεχών της.

Τα στελέχη μας είναι επιστήμονες υψηλού επιπέδου. Οι πρωτοποριακές ιδέες τους, η τεχνολογική τους κατάρτιση και η βαθιά γνώση της αγοράς, συντελούν στην ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων και αξιόπιστων πληροφοριακών συστημάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αναπτύξει πάνω από 5 γνωστά προϊόντα επιχειρηματικού λογισμικού που έχουν επιτύχει σημαντικότατα μερίδια αγοράς.

Παράλληλα, η πολύχρονη εμπειρία τους στην υλοποίηση στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, εγγυάται την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να αναδείξουν και να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Με εστίαση στην πελατοκεντρικότητα και με προσήλωση στους εταιρικούς στόχους, τα στελέχη μας αναπτύσσουν και εξελίσσουν δυναμικά την εταιρεία και τις προοπτικές της.

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Kappa Development, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο info@kappadevelopment.gr, αναφέροντας τον την θέση για την οποία ενδιαφέρεστε. Για όλες τις θέσεις εργασίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια.